کمترین: 
5402.8
بیشترین: 
5402.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5402.8
زمان: 
11/23 09:20
قیمت پوند امروز 23 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 5402.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":5402.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398