کمترین: 
4736.9
بیشترین: 
4736.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4736.9
زمان: 
11/23 09:20
قیمت یورو امروز 23 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 23 بهمن 1397 , 4736.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":4736.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398