کمترین: 
121.1
بیشترین: 
123.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121.8
زمان: 
11/23 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 121.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 01:30","price":123.48},{"date":"1397/11/23 02:00","price":122.07},{"date":"1397/11/23 04:30","price":121.1},{"date":"1397/11/23 05:00","price":121.68},{"date":"1397/11/23 07:30","price":121.17},{"date":"1397/11/23 08:00","price":121.29},{"date":"1397/11/23 10:30","price":122.2},{"date":"1397/11/23 11:00","price":122.28},{"date":"1397/11/23 13:00","price":122},{"date":"1397/11/23 16:30","price":122.01},{"date":"1397/11/23 17:00","price":122.6},{"date":"1397/11/23 19:30","price":122.4},{"date":"1397/11/23 20:00","price":122},{"date":"1397/11/23 22:30","price":121.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398