کمترین: 
3658.9
بیشترین: 
3694.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3677.1
زمان: 
11/23 22:30
قیمت بیت کوین امروز 23 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3677.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 01:30","price":3694.5},{"date":"1397/11/23 02:00","price":3679.8},{"date":"1397/11/23 04:30","price":3682.1},{"date":"1397/11/23 05:00","price":3663.9},{"date":"1397/11/23 07:30","price":3658.9},{"date":"1397/11/23 08:00","price":3670.8},{"date":"1397/11/23 10:30","price":3672.8},{"date":"1397/11/23 11:00","price":3675.5},{"date":"1397/11/23 13:00","price":3663.8},{"date":"1397/11/23 16:30","price":3679},{"date":"1397/11/23 17:00","price":3688},{"date":"1397/11/23 19:30","price":3681.6},{"date":"1397/11/23 20:00","price":3674.1},{"date":"1397/11/23 22:30","price":3677.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398