کمترین: 
1307.44
بیشترین: 
1312.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312.79
زمان: 
11/23 13:30
قیمت اونس طلا امروز 23 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1312.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 01:30","price":1308.28},{"date":"1397/11/23 04:30","price":1307.44},{"date":"1397/11/23 07:30","price":1308.23},{"date":"1397/11/23 10:30","price":1311.17},{"date":"1397/11/23 11:00","price":1312.84},{"date":"1397/11/23 11:30","price":1311.24},{"date":"1397/11/23 12:00","price":1311.95},{"date":"1397/11/23 12:30","price":1311.37},{"date":"1397/11/23 13:30","price":1312.79}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398