کمترین: 
61.37
بیشترین: 
61.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.37
زمان: 
11/22 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 61.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 16:32","price":61.37}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398