کمترین: 
1883580
بیشترین: 
1883580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1883580
زمان: 
11/22 13:20
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 بهمن 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1883580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 13:20","price":1883580}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398