پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1595100
بیشترین: 
1600600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1600200
زمان: 
11/22 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 22 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1600200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 13:20","price":1598200},{"date":"1397/11/22 13:25","price":1598300},{"date":"1397/11/22 13:30","price":1598100},{"date":"1397/11/22 13:40","price":1597400},{"date":"1397/11/22 13:45","price":1597200},{"date":"1397/11/22 13:50","price":1597800},{"date":"1397/11/22 13:55","price":1597400},{"date":"1397/11/22 14:00","price":1597200},{"date":"1397/11/22 14:05","price":1597400},{"date":"1397/11/22 14:10","price":1597200},{"date":"1397/11/22 14:15","price":1597000},{"date":"1397/11/22 14:20","price":1597400},{"date":"1397/11/22 14:25","price":1597200},{"date":"1397/11/22 14:40","price":1597100},{"date":"1397/11/22 14:45","price":1597300},{"date":"1397/11/22 14:50","price":1596900},{"date":"1397/11/22 14:55","price":1597700},{"date":"1397/11/22 15:00","price":1597800},{"date":"1397/11/22 15:05","price":1598200},{"date":"1397/11/22 15:15","price":1598400},{"date":"1397/11/22 15:20","price":1599400},{"date":"1397/11/22 15:30","price":1599100},{"date":"1397/11/22 15:40","price":1599500},{"date":"1397/11/22 15:45","price":1599000},{"date":"1397/11/22 15:55","price":1598500},{"date":"1397/11/22 16:00","price":1598800},{"date":"1397/11/22 16:10","price":1597800},{"date":"1397/11/22 16:20","price":1597900},{"date":"1397/11/22 16:25","price":1597800},{"date":"1397/11/22 16:30","price":1597200},{"date":"1397/11/22 16:35","price":1597700},{"date":"1397/11/22 16:40","price":1597200},{"date":"1397/11/22 16:45","price":1598000},{"date":"1397/11/22 16:50","price":1598500},{"date":"1397/11/22 17:00","price":1597600},{"date":"1397/11/22 17:05","price":1597500},{"date":"1397/11/22 17:10","price":1597100},{"date":"1397/11/22 17:15","price":1596700},{"date":"1397/11/22 17:20","price":1596000},{"date":"1397/11/22 17:30","price":1596300},{"date":"1397/11/22 17:35","price":1596100},{"date":"1397/11/22 17:40","price":1596800},{"date":"1397/11/22 17:45","price":1596900},{"date":"1397/11/22 17:50","price":1597200},{"date":"1397/11/22 17:55","price":1596700},{"date":"1397/11/22 18:00","price":1595300},{"date":"1397/11/22 18:05","price":1595100},{"date":"1397/11/22 18:10","price":1595700},{"date":"1397/11/22 18:20","price":1596000},{"date":"1397/11/22 18:25","price":1597600},{"date":"1397/11/22 18:30","price":1597900},{"date":"1397/11/22 18:35","price":1597800},{"date":"1397/11/22 18:40","price":1597700},{"date":"1397/11/22 18:50","price":1597900},{"date":"1397/11/22 18:55","price":1598800},{"date":"1397/11/22 19:00","price":1600400},{"date":"1397/11/22 19:05","price":1600600},{"date":"1397/11/22 19:10","price":1600200}
بروزرسانی در تاریخ 05 تیر 1398