کمترین: 
372
بیشترین: 
373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
372
زمان: 
11/22 15:30
قیمت بات تایلند امروز 22 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 بهمن 1397 , 372 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 12:10","price":373},{"date":"1397/11/22 12:20","price":372},{"date":"1397/11/22 12:30","price":373},{"date":"1397/11/22 12:40","price":372},{"date":"1397/11/22 12:50","price":373},{"date":"1397/11/22 14:40","price":372},{"date":"1397/11/22 14:50","price":373},{"date":"1397/11/22 15:30","price":372}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398