کمترین: 
164
بیشترین: 
165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165
زمان: 
11/22 15:30
قیمت روپیه هند امروز 22 بهمن 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 بهمن 1397 , 165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:30","price":164},{"date":"1397/11/22 12:00","price":165},{"date":"1397/11/22 12:10","price":164},{"date":"1397/11/22 12:20","price":165},{"date":"1397/11/22 12:50","price":164},{"date":"1397/11/22 13:30","price":165},{"date":"1397/11/22 13:50","price":164},{"date":"1397/11/22 14:00","price":165},{"date":"1397/11/22 15:20","price":164},{"date":"1397/11/22 15:30","price":165}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398