کمترین: 
2874
بیشترین: 
2880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2880
زمان: 
11/22 15:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 2880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":2878},{"date":"1397/11/22 12:20","price":2876},{"date":"1397/11/22 12:50","price":2874},{"date":"1397/11/22 13:00","price":2875},{"date":"1397/11/22 15:30","price":2880}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398