کمترین: 
8612
بیشترین: 
8634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8634
زمان: 
11/22 15:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 بهمن 1397 , 8634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":8626},{"date":"1397/11/22 11:30","price":8624},{"date":"1397/11/22 12:00","price":8622},{"date":"1397/11/22 12:10","price":8623},{"date":"1397/11/22 12:20","price":8621},{"date":"1397/11/22 12:30","price":8623},{"date":"1397/11/22 12:40","price":8619},{"date":"1397/11/22 12:50","price":8618},{"date":"1397/11/22 13:10","price":8621},{"date":"1397/11/22 13:20","price":8617},{"date":"1397/11/22 13:50","price":8614},{"date":"1397/11/22 14:10","price":8612},{"date":"1397/11/22 15:00","price":8616},{"date":"1397/11/22 15:20","price":8617},{"date":"1397/11/22 15:30","price":8634}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398