کمترین: 
1348
بیشترین: 
1356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1356
زمان: 
11/22 15:30
قیمت کرون نروژ امروز 22 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1356 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":1348},{"date":"1397/11/22 11:30","price":1349},{"date":"1397/11/22 11:50","price":1350},{"date":"1397/11/22 12:00","price":1349},{"date":"1397/11/22 12:10","price":1350},{"date":"1397/11/22 12:20","price":1349},{"date":"1397/11/22 13:10","price":1348},{"date":"1397/11/22 14:30","price":1349},{"date":"1397/11/22 14:40","price":1348},{"date":"1397/11/22 15:20","price":1349},{"date":"1397/11/22 15:30","price":1356}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398