کمترین: 
1771
بیشترین: 
1776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1776
زمان: 
11/22 15:30
قیمت کرون دانمارک امروز 22 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":1775},{"date":"1397/11/22 12:00","price":1774},{"date":"1397/11/22 12:40","price":1773},{"date":"1397/11/22 12:50","price":1774},{"date":"1397/11/22 13:50","price":1771},{"date":"1397/11/22 14:00","price":1773},{"date":"1397/11/22 14:10","price":1771},{"date":"1397/11/22 14:30","price":1773},{"date":"1397/11/22 15:10","price":1774},{"date":"1397/11/22 15:30","price":1776}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398