کمترین: 
3213
بیشترین: 
3216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3216
زمان: 
11/22 15:30
قیمت ریال قطر امروز 22 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 بهمن 1397 , 3216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":3213},{"date":"1397/11/22 15:30","price":3216}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398