کمترین: 
3120
بیشترین: 
3123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3123
زمان: 
11/22 15:30
قیمت ریال عربستان امروز 22 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 3123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":3120},{"date":"1397/11/22 15:30","price":3123}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398