کمترین: 
38500
بیشترین: 
38558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38558
زمان: 
11/22 15:30
قیمت دینار کویت امروز 22 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 38558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":38512},{"date":"1397/11/22 13:20","price":38500},{"date":"1397/11/22 15:30","price":38558}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398