کمترین: 
6882
بیشترین: 
6888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6888
زمان: 
11/22 15:30
قیمت منات آذربایجان امروز 22 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 6888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":6882},{"date":"1397/11/22 15:30","price":6888}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398