کمترین: 
1261
بیشترین: 
1264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1264
زمان: 
11/22 15:20
قیمت کرون سوئد امروز 22 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1264 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":1261},{"date":"1397/11/22 12:30","price":1264},{"date":"1397/11/22 12:40","price":1262},{"date":"1397/11/22 12:50","price":1264},{"date":"1397/11/22 13:30","price":1262},{"date":"1397/11/22 14:00","price":1261},{"date":"1397/11/22 14:30","price":1262},{"date":"1397/11/22 14:40","price":1261},{"date":"1397/11/22 15:00","price":1262},{"date":"1397/11/22 15:20","price":1264}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398