کمترین: 
11664
بیشترین: 
11710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11710
زمان: 
11/22 15:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 11710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":11699},{"date":"1397/11/22 11:30","price":11697},{"date":"1397/11/22 11:50","price":11694},{"date":"1397/11/22 12:00","price":11692},{"date":"1397/11/22 12:10","price":11693},{"date":"1397/11/22 12:20","price":11694},{"date":"1397/11/22 12:30","price":11691},{"date":"1397/11/22 12:50","price":11688},{"date":"1397/11/22 13:10","price":11687},{"date":"1397/11/22 13:20","price":11677},{"date":"1397/11/22 13:30","price":11673},{"date":"1397/11/22 13:50","price":11666},{"date":"1397/11/22 14:00","price":11670},{"date":"1397/11/22 14:10","price":11665},{"date":"1397/11/22 14:20","price":11664},{"date":"1397/11/22 14:40","price":11665},{"date":"1397/11/22 14:50","price":11666},{"date":"1397/11/22 15:00","price":11671},{"date":"1397/11/22 15:10","price":11670},{"date":"1397/11/22 15:20","price":11675},{"date":"1397/11/22 15:30","price":11687},{"date":"1397/11/22 15:50","price":11710}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398