کمترین: 
7896
بیشترین: 
7916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7902
زمان: 
11/22 15:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 22 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 22 بهمن 1397 , 7902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":7916},{"date":"1397/11/22 11:30","price":7912},{"date":"1397/11/22 11:40","price":7910},{"date":"1397/11/22 11:50","price":7912},{"date":"1397/11/22 12:00","price":7908},{"date":"1397/11/22 12:10","price":7915},{"date":"1397/11/22 12:20","price":7907},{"date":"1397/11/22 12:30","price":7908},{"date":"1397/11/22 12:40","price":7901},{"date":"1397/11/22 12:50","price":7900},{"date":"1397/11/22 13:30","price":7896},{"date":"1397/11/22 13:50","price":7898},{"date":"1397/11/22 14:00","price":7901},{"date":"1397/11/22 14:20","price":7900},{"date":"1397/11/22 14:30","price":7899},{"date":"1397/11/22 14:40","price":7896},{"date":"1397/11/22 14:50","price":7899},{"date":"1397/11/22 15:10","price":7898},{"date":"1397/11/22 15:20","price":7901},{"date":"1397/11/22 15:50","price":7902}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399