کمترین: 
8288
بیشترین: 
8307
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8306
زمان: 
11/22 15:50
قیمت دلار استرالیا امروز 22 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 بهمن 1397 , 8306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":8307},{"date":"1397/11/22 11:30","price":8302},{"date":"1397/11/22 11:40","price":8304},{"date":"1397/11/22 11:50","price":8307},{"date":"1397/11/22 12:00","price":8298},{"date":"1397/11/22 12:10","price":8305},{"date":"1397/11/22 12:20","price":8302},{"date":"1397/11/22 12:30","price":8301},{"date":"1397/11/22 12:40","price":8297},{"date":"1397/11/22 12:50","price":8294},{"date":"1397/11/22 13:00","price":8295},{"date":"1397/11/22 13:10","price":8297},{"date":"1397/11/22 13:20","price":8294},{"date":"1397/11/22 13:30","price":8291},{"date":"1397/11/22 14:00","price":8290},{"date":"1397/11/22 14:10","price":8291},{"date":"1397/11/22 14:20","price":8293},{"date":"1397/11/22 14:30","price":8291},{"date":"1397/11/22 14:40","price":8288},{"date":"1397/11/22 15:10","price":8292},{"date":"1397/11/22 15:20","price":8293},{"date":"1397/11/22 15:30","price":8295},{"date":"1397/11/22 15:50","price":8306}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398