کمترین: 
8805
بیشترین: 
8825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8825
زمان: 
11/22 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 22 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 بهمن 1397 , 8825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":8808},{"date":"1397/11/22 11:30","price":8807},{"date":"1397/11/22 11:40","price":8805},{"date":"1397/11/22 11:50","price":8807},{"date":"1397/11/22 12:00","price":8808},{"date":"1397/11/22 12:10","price":8812},{"date":"1397/11/22 12:20","price":8811},{"date":"1397/11/22 12:30","price":8814},{"date":"1397/11/22 12:40","price":8810},{"date":"1397/11/22 12:50","price":8815},{"date":"1397/11/22 13:00","price":8816},{"date":"1397/11/22 13:10","price":8815},{"date":"1397/11/22 13:30","price":8814},{"date":"1397/11/22 13:50","price":8812},{"date":"1397/11/22 14:00","price":8814},{"date":"1397/11/22 14:10","price":8812},{"date":"1397/11/22 14:20","price":8811},{"date":"1397/11/22 14:30","price":8812},{"date":"1397/11/22 14:40","price":8810},{"date":"1397/11/22 14:50","price":8816},{"date":"1397/11/22 15:00","price":8811},{"date":"1397/11/22 15:10","price":8816},{"date":"1397/11/22 15:20","price":8818},{"date":"1397/11/22 15:30","price":8812},{"date":"1397/11/22 15:50","price":8825}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398