کمترین: 
10612
بیشترین: 
10680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10680
زمان: 
11/22 15:30
قیمت ین ژاپن امروز 22 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 10680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":10647},{"date":"1397/11/22 11:50","price":10635},{"date":"1397/11/22 12:00","price":10647},{"date":"1397/11/22 12:30","price":10635},{"date":"1397/11/22 12:50","price":10624},{"date":"1397/11/22 13:30","price":10612},{"date":"1397/11/22 13:50","price":10624},{"date":"1397/11/22 15:30","price":10680}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398