کمترین: 
1722
بیشترین: 
1737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1737
زمان: 
11/22 15:30
قیمت یوان چین امروز 22 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:20","price":1728},{"date":"1397/11/22 11:30","price":1727},{"date":"1397/11/22 12:20","price":1726},{"date":"1397/11/22 12:40","price":1725},{"date":"1397/11/22 12:50","price":1723},{"date":"1397/11/22 13:00","price":1725},{"date":"1397/11/22 13:10","price":1723},{"date":"1397/11/22 13:50","price":1722},{"date":"1397/11/22 14:00","price":1723},{"date":"1397/11/22 15:30","price":1737}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398