کمترین: 
4234000
بیشترین: 
4249000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4234000
زمان: 
11/22 15:18
قیمت سکه امامی امروز 22 بهمن 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 4234000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 11:06","price":4249000},{"date":"1397/11/22 15:18","price":4234000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398