کمترین: 
11700
بیشترین: 
11710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11710
زمان: 
11/22 15:30
قیمت دلار امروز 22 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 22 بهمن 1397 , 11710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 10:20","price":11700},{"date":"1397/11/22 15:30","price":11710}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398