کمترین: 
1307.62
بیشترین: 
1313.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308.05
زمان: 
11/22 16:30
قیمت اونس طلا امروز 22 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 بهمن 1397 , 1308.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 04:30","price":1313.13},{"date":"1397/11/22 07:30","price":1311.95},{"date":"1397/11/22 10:30","price":1312.21},{"date":"1397/11/22 13:30","price":1307.62},{"date":"1397/11/22 16:30","price":1308.05}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398