کمترین: 
119.86
بیشترین: 
124.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123.12
زمان: 
11/22 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 بهمن 1397 , 123.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 01:30","price":119.86},{"date":"1397/11/22 02:00","price":120.33},{"date":"1397/11/22 04:30","price":123.39},{"date":"1397/11/22 05:00","price":122.61},{"date":"1397/11/22 07:30","price":122.75},{"date":"1397/11/22 08:00","price":122.47},{"date":"1397/11/22 10:30","price":121},{"date":"1397/11/22 11:00","price":121.52},{"date":"1397/11/22 13:30","price":121.3},{"date":"1397/11/22 14:00","price":121.42},{"date":"1397/11/22 16:30","price":121.55},{"date":"1397/11/22 17:00","price":124.22},{"date":"1397/11/22 19:30","price":123.58},{"date":"1397/11/22 20:00","price":122.24},{"date":"1397/11/22 22:30","price":122.53},{"date":"1397/11/22 23:00","price":123.12}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398