کمترین: 
3683.5
بیشترین: 
3746.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3687.9
زمان: 
11/22 23:00
قیمت بیت کوین امروز 22 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 3687.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 01:30","price":3693},{"date":"1397/11/22 02:00","price":3703.6},{"date":"1397/11/22 04:30","price":3746.3},{"date":"1397/11/22 05:00","price":3706.9},{"date":"1397/11/22 07:30","price":3704.4},{"date":"1397/11/22 08:00","price":3694.2},{"date":"1397/11/22 10:30","price":3683.5},{"date":"1397/11/22 11:00","price":3692.7},{"date":"1397/11/22 13:30","price":3685},{"date":"1397/11/22 14:00","price":3690},{"date":"1397/11/22 16:30","price":3685},{"date":"1397/11/22 17:00","price":3692.5},{"date":"1397/11/22 19:30","price":3701.3},{"date":"1397/11/22 20:00","price":3694},{"date":"1397/11/22 22:30","price":3686},{"date":"1397/11/22 23:00","price":3687.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398