کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
11/22 00:00
قیمت dsعنوان امروز 22 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 22 بهمن 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/22 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398