کمترین: 
371
بیشترین: 
373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
372
زمان: 
11/21 14:00
قیمت بات تایلند امروز 21 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 372 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":372},{"date":"1397/11/21 11:40","price":371},{"date":"1397/11/21 13:50","price":373},{"date":"1397/11/21 14:00","price":372}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398