کمترین: 
2867
بیشترین: 
2881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2880
زمان: 
11/21 15:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 2880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":2877},{"date":"1397/11/21 11:40","price":2867},{"date":"1397/11/21 13:50","price":2881},{"date":"1397/11/21 14:00","price":2878},{"date":"1397/11/21 15:20","price":2880}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399