کمترین: 
8597
بیشترین: 
8638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8634
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 بهمن 1397 , 8634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":8626},{"date":"1397/11/21 11:40","price":8597},{"date":"1397/11/21 13:50","price":8638},{"date":"1397/11/21 14:00","price":8630},{"date":"1397/11/21 15:20","price":8634}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398