کمترین: 
1350
بیشترین: 
1357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1356
زمان: 
11/21 15:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1356 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":1355},{"date":"1397/11/21 11:40","price":1350},{"date":"1397/11/21 13:50","price":1357},{"date":"1397/11/21 14:00","price":1355},{"date":"1397/11/21 15:20","price":1356}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398