کمترین: 
1769
بیشترین: 
1777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1776
زمان: 
11/21 14:00
قیمت کرون دانمارک امروز 21 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":1775},{"date":"1397/11/21 11:40","price":1769},{"date":"1397/11/21 13:50","price":1777},{"date":"1397/11/21 14:00","price":1776}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398