کمترین: 
4392
بیشترین: 
4412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4411
زمان: 
11/21 15:20
قیمت لاری گرجستان امروز 21 بهمن 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 4411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":4407},{"date":"1397/11/21 11:40","price":4392},{"date":"1397/11/21 13:50","price":4412},{"date":"1397/11/21 14:00","price":4409},{"date":"1397/11/21 15:20","price":4411}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398