کمترین: 
30182
بیشترین: 
30324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30311
زمان: 
11/21 15:20
قیمت ریال عمان امروز 21 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 30311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":30286},{"date":"1397/11/21 11:40","price":30182},{"date":"1397/11/21 13:50","price":30324},{"date":"1397/11/21 14:00","price":30298},{"date":"1397/11/21 15:20","price":30311}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398