کمترین: 
3202
بیشترین: 
3217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3216
زمان: 
11/21 15:20
قیمت ریال قطر امروز 21 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":3213},{"date":"1397/11/21 11:40","price":3202},{"date":"1397/11/21 13:50","price":3217},{"date":"1397/11/21 14:00","price":3214},{"date":"1397/11/21 15:20","price":3216}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398