کمترین: 
3110
بیشترین: 
3124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3123
زمان: 
11/21 15:20
قیمت ریال عربستان امروز 21 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":3120},{"date":"1397/11/21 11:40","price":3110},{"date":"1397/11/21 13:50","price":3124},{"date":"1397/11/21 14:00","price":3122},{"date":"1397/11/21 15:20","price":3123}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398