کمترین: 
177
بیشترین: 
178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178
زمان: 
11/21 13:50
قیمت روبل روسیه امروز 21 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":178},{"date":"1397/11/21 11:40","price":177},{"date":"1397/11/21 13:50","price":178}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398