کمترین: 
1258
بیشترین: 
1264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1264
زمان: 
11/21 15:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1264 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":1262},{"date":"1397/11/21 11:40","price":1258},{"date":"1397/11/21 13:50","price":1264},{"date":"1397/11/21 14:00","price":1263},{"date":"1397/11/21 15:20","price":1264}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398