کمترین: 
156
بیشترین: 
157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157
زمان: 
11/21 13:50
قیمت افغانی امروز 21 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":157},{"date":"1397/11/21 11:40","price":156},{"date":"1397/11/21 13:50","price":157}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398