کمترین: 
7868
بیشترین: 
7905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7902
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 21 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 7902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":7895},{"date":"1397/11/21 11:40","price":7868},{"date":"1397/11/21 13:50","price":7905},{"date":"1397/11/21 14:00","price":7899},{"date":"1397/11/21 15:20","price":7902}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398