کمترین: 
8787
بیشترین: 
8828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8825
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 بهمن 1397 , 8825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":8817},{"date":"1397/11/21 11:40","price":8787},{"date":"1397/11/21 13:50","price":8828},{"date":"1397/11/21 14:00","price":8821},{"date":"1397/11/21 15:20","price":8825}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398