کمترین: 
10634
بیشترین: 
10684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10680
زمان: 
11/21 15:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 10680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":10670},{"date":"1397/11/21 11:40","price":10634},{"date":"1397/11/21 13:50","price":10684},{"date":"1397/11/21 14:00","price":10675},{"date":"1397/11/21 15:20","price":10680}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398