کمترین: 
1729
بیشترین: 
1737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1737
زمان: 
11/21 15:20
قیمت یوان چین امروز 21 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":1735},{"date":"1397/11/21 11:40","price":1729},{"date":"1397/11/21 13:50","price":1737},{"date":"1397/11/21 14:00","price":1736},{"date":"1397/11/21 15:20","price":1737}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398