کمترین: 
2222
بیشترین: 
2233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2232
زمان: 
11/21 15:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 2232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":2230},{"date":"1397/11/21 11:40","price":2222},{"date":"1397/11/21 13:50","price":2233},{"date":"1397/11/21 14:00","price":2231},{"date":"1397/11/21 15:20","price":2232}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398