کمترین: 
15096
بیشترین: 
15167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15161
زمان: 
11/21 15:20
قیمت پوند امروز 21 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 15161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:20","price":15148},{"date":"1397/11/21 11:40","price":15096},{"date":"1397/11/21 13:50","price":15167},{"date":"1397/11/21 14:00","price":15155},{"date":"1397/11/21 15:20","price":15161}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398