کمترین: 
1600600
بیشترین: 
1608100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1607400
زمان: 
11/21 15:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1607400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":1606100},{"date":"1397/11/21 11:30","price":1600600},{"date":"1397/11/21 13:40","price":1608100},{"date":"1397/11/21 13:55","price":1606800},{"date":"1397/11/21 15:10","price":1607400}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398